PvdA: Onafhankelijk onderzoek naar detentiecentrum

Detentiecentrum-Alphen-1907
Detentiecentrum-Alphen-1907
ALPHEN AAN DEN RIJN/DEN HAAG - De lokale PvdA in Alphen aan den Rijn wil een onafhankelijk onderzoek naar de brandveiligheid van het Alphense detentiecentrum.
Dat onderzoek moet volgens PvdA-raadslid Carla Ros niet gedaan worden door bijvoorbeeld de brandweer Alphen, maar door een externe partij.Woensdag berichtte Omroep West dat het gebouw niet voldoet aan de brandveiligheidseisen. De omroep baseert zich op verschillende documenten. Het gaat onder meer om een rapport dat eind september 2008 is gemaakt door een extern bureau in opdracht van het ministerie van VROM.Reactie VROMHet ministerie van VROM laat in een reactie weten niet te vinden dat het detentiecentrum onveilig is: "Het externe bureau heeft een aantal tekortkomingen geconstateerd. Een deel daarvan bleek later toch in orde te zijn. Zo bleken brandkleppen wel aanwezig te zijn." Dat de brandkleppen er wel zijn, blijkt later inderdaad. Maar andere uitkomsten blijven overeind, zoals gaten in de subbrandcompartimenten. Omroep West kreeg het rapport en andere documenten over het detentiecentrum na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Problemen in 2008Tussen de documenten zit ook een brief uit juni 2008 van de Rijksgebouwendienst (VROM) aan de aannemer van het detentiecentrum. Uit de brief blijkt, dat de overheid het gebouw nog niet kan accepteren van de aannemer. Er zijn volgens de brief te veel 'essentiële onderdelen die gebreken vertonen', waaronder 'het ontbreken van brandwerende afdichtingen in celschachten'. Schachten niet brandveiligOok uit notities van februari 2009 en verslagen van vergaderingen in juni 2009 blijkt dat de situatie in het detentiecentrum nog niet voldoet aan de eisen. Dat komt onder meer doordat er 'brandwerende vloertjes ontbreken in schachten' (juni 2009). Intussen is het pand nog niet definitief opgeleverd, al zitten er sinds de opening in 2007 wel gedetineerden.» Verslag vergaderingen juni (pdf)Centrum sluitenKamerleden van de SP, VVD en CDA hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan de verantwoordelijke minister en staatssecretaris. De VVD wil het detentiecentrum acuut sluiten, totdat de brandveiligheid aan de wettelijke norm voldoet.De gemeente Alphen aan den Rijn stelt dat bij controles door de brandweer Alphen alles in orde was. Dat zegt ook het ministerie van Justitie. Een paar weken terug heeft de gemeente daarom opnieuw de gebruiksvergunning verleend voor het komende jaar. Klik op de audio- en videolinks voor de verslagen van Omroep West» Onderzoeksrapport september 2008 (pdf)» Dossier Detentiecentrum Alphen
  • Politieke partijen geschokt door slechte brandveiligheid detentiecentrum
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2009/2307-FUdcalphen.mp3]