Beter Alphen boos om niet melden rapport brandveiligheid

Detentiecentrum-Alphen-1907
Detentiecentrum-Alphen-1907
ALPHEN AAN DEN RIJN - De lokale partij Beter Alphen is niet blij, dat de gemeente Alphen een belangrijk rapport over brandveiligheid in het detentiecentrum niet kreeg van Justitie.
Omroep West meldde dinsdag dat de gemeente het rapport niet kende. Justitie had het rapport zelf al wel sinds september 2008 in handen. Uit het stuk blijkt, dat de gevangenis niet voldeed aan de brandveiligheidseisen. Uit andere documenten blijkt, dat het gebouw in juni dit jaar nog steeds niet voldeed aan alle eisen voor brandveiligheid.Omroep West kreeg alle documenten van het ministerie van VROM met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.VeiligVolgens de gemeente en Justitie valt het inmiddels wel mee. Veel problemen met brandveiligheid zouden zijn opgelost en daarom is de situatie volgens hen nu veilig. De kleine lokale partij Beter Alphen heeft daar geen vertrouwen in.Ook de VVD in de Tweede Kamer is niet gerustgesteld over de brandveiligheid in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. VVD, CDA en SP hebben er vragen over gesteld aan de verantwoordelijke ministers. De lokale PvdA heeft al eerder deze week vragen gesteld over de brandveiligheid in het detentiecentrum.Klik op de audio- en videolink voor de verslagen van Omroep West
  • 'Overheid en gemeente schoten tekort'
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2009/2907-reactie-beter-alphen.mp3]