Nieuwe praatgroepen over seksueel misbruik

DEN HAAG - Slachtofferhulp Nederland in de regio Haaglanden begint in het najaar van 2009 weer een lotgenotengroep voor ouders van seksueel misbruikte kinderen.
De groep komt zeven keer bij elkaar in het politiebureau Zuiderpark in Den Haag. Na een paar maanden is er een evaluatiebijeenkomst.Bij vorige lotgenotengroepen is gebleken dat de ouders elkaar kunnen helpen bij de verwerking van hun problemen. De deelnemers kunnen ervaringen uitwisselen en geven zelf aan waarover zij willen praten.