Geen nieuwe kassen in Zevenhoven

kas-1912
kas-1912
NIEUWKOOP - Er worden geen nieuwe kassencomplexen ontwikkeld in de polder de Noordplas en in Zevenhoven. Dat stelt het provinciebestuur in een tussenrapportage over glastuinbouwlocaties.
Zuid-Holland zoekt al maanden naar plekken waar nog ruimte is voor grote kassencomplexen. Daarbij is nu de Noordplas afgevallen, omdat die te dicht bij de bomenteelt in Boskoop ligt. Zevenhoven is geschrapt, omdat daar juist een ouder kassencomplex wordt afgebroken. In Zuid-Holland blijven alleen nog Kaag en Braassem en Oostflakkee als nieuwe locaties voor tuinbouw. De keuze daartussen wordt in november gemaakt.