Bomenkap Westland na vondst boktor

2112-boktor
2112-boktor
WESTLAND - Het ministerie van Landbouw heeft besloten een groot aantal bomen en struiken in het Westland te kappen om de boktor te bestrijden.
De Plantenziektenkundige Dienst heeft in het gemeenteplantsoen de Oost-Aziatische boktor aangetroffen. Die is erg schadelijk voor bomen en struiken. Voor mensen is de boktor niet gevaarlijk. Het ministerie van Landbouw heeft besloten dat alle loofbomen en struiken in een straal van honderd meter rond het plantsoen, verwijderd moeten worden. De maatregel moet voorkomen dat de boktor zich kan vestigen in het Westland.