SP heeft plan voor verbetering jeugdzorg

jeugdzorg
jeugdzorg
DEN HAAG - De SP in Zuid-Holland wil dat vertrouwenspersonen voor jongeren in de jeugdzorg gemakkelijker toegang krijgen tot gezinshuizen.
Iedere jongere die te maken heeft met jeugdzorg, heeft recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De SP heeft signalen ontvangen dat niet altijd alle jeugdigen goed te bereiken zijn voor vertrouwenspersonen.Gezinshuizen zijn een betrekkelijk nieuwe vorm van hulp en opvang. Gastouders stellen hun huis open en vangen jongeren met problemen op. Volgens de SP is er nog altijd te veel bureaucratie in de jeugdzorg, waardoor wel erg veel hulpverleners een kind begeleiden.