Partij voor de Dieren: meeuwen diervriendelijk bestrijden

0511-meeuwenoverlast-leiden
0511-meeuwenoverlast-leiden
DEN HAAG - De bestrijding van de meeuwenoverlast in Den Haag zorgt nu ook voor commotie in Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren verzet zich tegen plannen van de VVD.
De liberalen willen bijvoorbeeld een valkenier inzetten om meeuwen te verjagen. Een ander plan is het afschieten van vossen in de duinen. Als er minder vossen zijn om de nesten van meeuwen te plunderen, zouden de vogels weer naar hun eigen leefomgeving terug gaan in plaats van in de stad te blijven.De Partij voor de Dieren pleit echter voor diervriendelijke maatregelen, zoals het ontoegankelijk maken van daken voor vogels die willen broeden. Verder vindt de Partij voor de Dieren dat Hagenaars de overlast moeten relativeren: meeuwen horen bij de zee en de kust.Als Den Haag de meeuwen wil bestrijden door het jagen op vossen, zal de provincie daar een vergunnning voor moeten geven