Justitie: politie kan beter samenwerken

politie-zakenrollers-2508
politie-zakenrollers-2508
DEN HAAG - De regionale politiekorpsen als Haaglanden en Hollands Midden kunnen beter samenwerken dan ze nu doen. Dat staat in de begroting van het ministerie van Justitie, die op Prinsjesdag is gepresenteerd.
Om samenwerking het vervolg beter te laten verlopen, komt er een nieuwe structuur waarin de korpsen besluiten met elkaar moeten afstemmen. Volgens Justitie verandert er niets aan de leiding van de regionale korpsen.In de begroting van Justitie staat ook dat Nederland de afgelopen jaren veiliger is geworden. Er is minder aangifte gedaan van delicten en er is volgens Justitie minder behoefte aan celruimte.Verdere dalingToch staat in de begroting van Binnenlandse Zaken ook dat de regering nog steeds streeft naar een daling van de criminaliteit, overlast en verloedering. In 2010 moeten die zaken met een kwart afgenomen zijn vergeleken met 2002.