Overleg AOW-leeftijd stukgelopen

bouwvakker-bouw-0909
bouwvakker-bouw-0909
DEN HAAG - Het overleg tussen de sociale partners bij de Sociaal-Economische Raad in Den Haag over de AOW-leeftijd is mislukt. Vakbonden en werkgevers geven elkaar met harde verwijten de schuld van het stuklopen.
De strijdende partijen hadden van het kabinet dit voorjaar tot 1 oktober de tijd gekregen om een alternatief te verzinnen voor een verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Ruim voor het verstrijken van de deadline woensdagavond, meldden de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland dat ze het niet meer zagen zitten. De vakbonden zijn woedend dat de werkgevers op eigen houtje 'de stekker' uit het overleg hebben getrokken. Het mislukken betekent dat het kabinet zijn plannen voor een verhoging van de AOW-leeftijd kan doorzetten. TeleurgesteldPremier Jan Peter Balkenende en minister Wouter Bos van Financiën toonden zich allebei teleurgesteld over het stuklopen van het overleg in de SER. Bos had de afgelopen dagen nog hoop op een goed alternatief voor de kabinetsplannen. Eis was wel dat dat net als de hogere pensioenleeftijd de schatkist 4 miljard euro zou opleveren.