Vermeercentrum verwacht 30.000 bezoekers te halen

DELFT - Het Vermeercentrum Delft verwacht dat eind dit jaar meer dan 30.000 bezoekers het Vermeercentrum hebben bezocht.
Met nog een paar maanden te gaan, staat de teller nu op 25.000. Dat aantal werd vorig jaar nog gehaald. Hoewel er minder buitenlanders langskwamen, waren er wel veel meer dagjesmensen uit Nederland. Aanvankelijk kwam het museum, dat het levensverhaal van de wereldberoemde schilder Johannes Vermeer vertelt, nog 33.000 euro tekort. Door een rekenfout in de laatste begroting blijken die gegevens onjuist. Alleen de PvdA en D66 maken zich zorgen over de toekomst. De PvdA is er niet gerust op dat er na dit jaar niet opnieuw bij de gemeente wordt aangeklopt voor extra geld. D66 deelt die zorg en zet vraagtekens bij de begroting. Daaruit blijkt dat de vergoeding voor het managent dit jaar tien keer hoger is dan het bedrag voor de vrijwilligers die er rondlopen. Het management kende zichzelf 60.000 euro toe.