Partij voor de Dieren wil geen mega-stal in Reeuwijk

varken-1205
varken-1205
REEUWIJK - De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil niet dat er een mega-varkensstal komt in Reeuwijk.
Een veehouder uit die plaats heeft een vergunning aangevraagd om zijn stal te mogen uitbreiden van 150 varkens naar 1164 dieren. Volgens de partij is dat in strijd met het provinciale beleid voor intensieve veehouderijen op het gebied van dierenwelzijn. Ook zou de grote stal zorgen voor toenoemde stank- en geluidsoverlast en zijn er risico's voor de volksgezondheid.De plek waar de stal moet komen is een smalle B-weg, die volgens de Partij voor de Dieren niet geschikt is voor zwaar vrachtverkeer.