Leidse wethouder laat portefeuille stadsbeheer vallen

Vuilniszakken-afval-op-stra
Vuilniszakken-afval-op-stra
LEIDEN - De Leidse wethouder Marc Witteman legt zijn taken neer als portefeuillehouder voor het verzelfstandigen van gemeentelijke afdelingen. Hij blijft nog wel wethouder voor de andere portefeuilles.
Donderdagavond was er een spoeddebat over door hem gemaakte fouten bij het verzelfstandigen van de Dienst Stadsbeheer. Witteman had met de vakbonden afgesproken dat die verzelfstandiging twee jaar zou worden uitgesteld, maar achteraf gezien wil het gemeentebestuur dat niet.Bij de betreffende ambtenaren is veel boosheid over de gang van zaken. De vuilnisophalers en schoonmakers riepen donderdagavond geëmotioneerd dat er gestaakt gaat worden in Leiden.