Groot overleg over wegenbouw 2010

A4-1609
A4-1609
DEN HAAG - Een groot aantal organisaties, waaronder de VerkeersInformatieDienst, Rijkswaterstaat en de ANWB overleggen hoe vanaf volgend jaar al te grote verkeerschaos kan worden voorkomen.
Aanleiding is een groot aantal wegwerkzaamheden die in onder meer onze regio zijn gepland. Die zijn het gevolg van plannen om belangrijke autosnelwegen aan te passen aan de eisen van deze tijd. Bij het overleg zijn ook de provincie en gemeentes betrokken. Zij krijgen verkeersoverlast, omdat tijdens de werkzaamheden over sluiproutes zal worden gereden. Transport en Logistiek Nederland neemt ook deel aan het overleg, onder meer omdat het transport van producten van de glastuinbouw niet teveel financiële schade mag lijden als aan de wegen wordt gewerkt.