Inspecteur in alle Delftse wijken

Vuilniszakken-afval-op-stra
Vuilniszakken-afval-op-stra
DELFT - In Delft krijg elke wijk een eigen inspecteur voor de openbare ruimte.
In Tanthof loopt sinds januari een wijkinspecteur rond. Door positieve ervaringen met deze inspecteur wordt dit nu uitgebreid naar heel Delft.De inspecteur kijkt onder meer naar de problemen met het illegaal storten van grofvuil en verkeerd aanbieden van huisvuil. Verdere aandachtspunten zijn de hondenoverlast en de parkeeroverlast. Ook gaat de wijkinspecteur zich bezighouden met overlast veroorzaakt door jongeren.