Miljoenenbezuiniging bij de waterschappen

REGIO - Bij de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard moeten de komende jaren miljoenen bezuinigd worden.
De Nederlandse waterschappen hebben woensdag samen een plan gepresenteerd om 100 miljoen euro te bezuinigen. Volgens de waterschappen hoeven daarvoor niet de belastingen omhoog. Door beter samen te werken met onder meer gemeenten, zou er nog veel geld bespaard kunnen worden. Op de vraag waarom dan niet eerder maatregelen genomen zijn, antwoordt dijkgraaf Gerard Doornbos van Rijnland dat er soms een economische crisis nodig is voordat organisaties hun werkwijze ook echt gaan veranderen.