TU: Afvalwater belangrijke energiebron

tu-delft3-1102
tu-delft3-1102
DELFT - 'Afvalwater kan veel beter hergebruikt worden dan weleens wordt gedacht.' Dat zegt professor Jules van Lier in zijn entreerede aan de TU Delft.
Afvalwater wordt nog vaak gezien als nutteloos en gevaarlijk restproduct, maar Van Lier vindt dat afvalwater kan worden gebruikt om energie op te wekken. Ook kunnen uit afvalwater grondstoffen worden gehaald, waaronder fosfaten. Ook de derdewereldlanden zouden van nieuwe waterzuiveringstechnieken kunnen profiteren. Als de helft van de in afvalwater beschikbare energie wordt teruggewonnen, zou een complete sloppenwijk in Zuid-Afrika van electrische verlichting kunnen worden voorzien.