Geld voor leerstoel jeugd en recht Universiteit Leiden

universiteit-leiden-01-0804
universiteit-leiden-01-0804
LEIDEN - Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin steunt het instellen van een mastersopleiding jeugd en recht aan de Universiteit Leiden. Om de universiteit een duwtje in de rug te geven, steekt hij 50.000 euro in de leerstoel.
Rouvoet deed de toezegging vrijdag bij de viering van de twintigste verjaardag van het VN-kinderrechtenverdrag in Leiden. Daar komt ook een Kinderrechtenhuis, waar kinderen en jongeren informatie kunnen vinden over hun rechten. De minister vindt het van belang dat professionals in de jeugdzorg en de toekomstige Kinderombudsman hun voordeel kunnen doen met wetenschappelijke kennis van kinder- en jeugdrecht.Minister Bert Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking zei vrijdag in Leiden dat hij zich gaat inzetten voor de instelling van leerstoelen kinderrechten in drie ontwikkelingslanden.