Geen ov-verbod voor agressieve passagiers

tramstoring-goudriaank-0203
tramstoring-goudriaank-0203
DEN HAAG - De gemeente Den Haag voert voorlopig geen ov-reisverbod in voor notoir agressieve passagiers. De VVD had hierom gevraagd.
De partij wil de geweldplegers door middel van een ov-reisverbod uit het openbaar vervoer weren. Maar volgens het college van burgemeester en wethouders is er nog veel onduidelijkheid over de uitvoering van het verbod. Vooral het opsporen en vervolgen van overtreders levert nog problemen op. Dat zou volgens het college blijken uit een proef in Rotterdam. Als dit verbetert, dan staat Den Haag niet afwijzend tegenover een ov-verbod.