Meepraten over toekomst Zuid-Holland

molen-0306
molen-0306
REGIO - Inwoners van Zuid-Holland kunnen meepraten over de verdeling van de ruimte in de provincie. Op alle gemeentehuizen en op internet is de toekomstvisie van Zuid-Holland in te zien.
Op kaarten is ingetekend waar nog wel gebouwd mag worden en waar niet. In december worden er in Gouda, Leiden en Den Haag ook inloopavonden met deskundigen gehouden over de visie van het provinciebestuur. Zuid-Holland wil de komende tien jaar zuiniger zijn op het groen en zal niet meer overal nieuwe bedrijfsterreinen toestaan.