Eurlings: Weggebruikers informeren via Twitter

twitter
twitter
REGIO - Verkeersminister Eurlings wil volgend jaar reizigers onder andere via Twitter-berichten op de hoogte houden van de actuele verkeersinformatie. Hij zei dat donderdag in het Kamerdebat over zijn begroting.
Eurlings zegde ook toe dat het enorme aantal wegwerkzaamheden volgend jaar niet mag leiden tot grote verkeershinder. Er worden extra maatregelen genomen om de overlast voor automobilisten te beperken. Zo zal het werk aan de A12 tussen Zoetermeer en Den Haag niet samen mogen vallen met de aanpak van het spoor op dat traject.  Dit jaar start dit nog een grote informatiecampagne zodat mensen de knelpunten waar mogelijk kunnen mijden. De files zijn de minister een doorn in het oog. Ze hebben Nederland tot stilstand gebracht, vindt hij. Eurlings kan niet wachten tot er eind 2010 zo'n 322 kilometer extra rijstroken bij zijn gekomen. MegaprojectIn 2010 beginnen 22 wegprojecten in de randstad, elke maand gaat op twee plaatsen de schop de grond in. Eurlings sprak van een 'spannende militaire operatie'. » Omroep West Twitter