Instellingen

Gedeputeerde kraakt plannen kilometerheffing

REGIO - Gedeputeerde Van Heijningen vindt dat het kabinet 'goede sier' maakt met de kilometerheffing over de ruggen van de provincies.

In een ingezonden stuk in het VVD-blad van de afdeling Zuid-Holland opent hij de aanval op minister Eurlings. Als de kilometerheffing wordt ingevoerd, verdwijnt de motorrijtuigenbelasting. De provincie gebruikt de opbrengsten daarvan om de aanleg van wegen te betalen. Volgens van Heijningen dreigt het onderhoud van regionale wegen straks in gevaar te komen, zolang er geen nieuwe provinciale belasting is bedacht.