Instellingen

Woningen voor tienermoeders

LEIDEN - Woningcorporatie de Sleutels en Cardea Jeugdzorg uit Leiden hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De organisaties gaan vanaf nu samenwerken op het gebied van de huisvesting voor jongeren die zorg nodig hebben. Ze willen de jongeren die door Cardea worden begeleid, een zo gewoon mogelijke woonsituatie bieden, op weg naar de zelfstandigheid die ze uiteindelijk moeten bereiken.  De Sleutels gaat allereerst huizen beschikbaarstellen voor tienermoeders. Die gaan daar wonen, onder begeleiding van Cardea.