Instellingen

Provincie ligt varkensstal dwars

varken-1205
varken-1205

REEUWIJK - Een aantal partijen in Provinciale Staten verzet zich tegen de bouw van een megavarkensstal in Reeuwijk.

In de varkensstal wil een veehouder meer dan 1100 varkens houden. Nu staan er nog maar 150 varkens op het bedrijf. De gemeente Reeuwijk lijkt mee te willen werken aan de uitbreiding.Statenleden van de PvdA, D66, SP, Groenlinks en Partij voor de Dieren willen dat de provincie de megastal verbiedt. Het is een aantasting van het Groene Hart en milieuvervuilend vanwege de uitstoot van ammoniak, zo stellen de politici.