Gezondheidsrisico Zoetermeerders door uitstoot bedrijf

Schoorsteen
Schoorsteen
ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer houdt het bedrijf Sterigenics voorlopig extra scherp in de gaten. De onderneming heeft de afgelopen jaren meer kankerverwekkend ethyleenoxide uitgestoten dan volgens de milieuvergunning is toegestaan.
Het bedrijf reinigt medische apparatuur en kleding. Zo'n tweeduizend omwonenden liepen door de de uitstoot een klein gezondheidsrisico. Het college van burgemeester en wethouders betreurt ten zeerste dat een groep inwoners van de stad is blootgesteld aan te grote hoeveelheden ethyleenoxide. De GGD acht de kans klein dat iemand in de directe omgeving van het bedrijf daardoor daadwerkelijk kanker heeft gekregen.Bedrijf betreurt stap gemeenteHet bedrijf, dat overigens erkent dat er in de genoemde jaren 'tijdelijk' een te hoge uitstoot was, is onaangenaam getroffen doordat de gemeente Zoetermeer donderdag met de informatie naar buiten trad.'Wij zijn altijd transparant geweest richting de gemeente. Wij wisten hier niets van. Ik betreur de onnodige onrust die hierdoor ontstaat', reageert de general manager Zoetermeer van het bedrijf, Paul Lipkens. Volgens hem zijn er nooit risico's geweest voor de volksgezondheid.
  • General manager Paul Lipkens baalt dat de gemeente het nieuws naar buiten bracht
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2009/1712-vorkbedrijfzoetermeer.mp3]
  • Te veel uitstoot van kankerverwekkende stof
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2009/1712-gevaarlijke stof Zoetermeer.mp3]