Instellingen

Haagse vrouwen met petitie naar Kopenhagen

kunstwerk-klimaattop
kunstwerk-klimaattop

DEN HAAG - De Nederlandse Vrouwen Raad nam het initiatief om met een aantal enthousiaste vrouwen een Vrouw & Klimaatpetitie op te stellen.Door regioreporter Diego Lopez Boes

De Vrouwen Raad is een koepel van vrouwenorganisaties die al sinds mensenheugenis in Den Haag gevestigd is. Met de petitie wil de raad de wereldleiders op de klimaatconferentie in Kopenhagen verleiden tot een ambitieus klimaatakkoord. Op de website van de Nederlandse Vrouwen Raad werden steunbetuigingen verzameld. Ook op het klimaatevenement Beat the Heat Now, dat 12 december in Utrecht plaatsvond, werden nog vele handtekeningen opgehaald.Vlak voor de Kopenhagen Express met een flink deel van de Haagse politiek en ambtenarij naar Kopenhagen vertrok, overhandigde Dieny Scheffer, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad, de petitie aan Carla Moonen, raadadviseur van premier Balkenende.Daarna stapte ook Dieny Scheffer op de trein naar Kopenhagen, samen met Pita Verweij die als vertegenwoordiger van de Nederlandse vrouwen deel uit maakt van de regeringsdelegatie. Pita doet verslag van haar avonturen in Kopenhagen via het weblog www.nederlandsevrouwenraad.nl/vrouwenvertegenwoordiger.

  • Vrouwen met petitie naar Kopenhagen

[jwplayer|config=roosvideo|file=http://media.omroepwest.nl/windows/video//2009/nieuwsitems/petitie Kopenhagen.f4v]