190 banen weg bij politie Haaglanden

politie
politie
DEN HAAG - Bij politie Haaglanden worden de komende jaren 190 banen wegbezuinigd. Het korps moet 20 miljoen euro bezuinigen.
De bezuinigingen zijn opgelegd door het kabinet. Volgens de korpsleiding leidt deze maatregel voorlopig niet tot minder agenten op straat, daarvan is pas in 2013 sprake. Of er gedwongen ontslagen vallen is nog niet bekend.Het regiokorps Hollands Midden moet 7,5 miljoen euro bezuinigen. Volgens een woordvoerder hoeven er geen banen te verdwijnen maar kan op een andere wijze de opgelegde bezuininging worden gehaald. Er worden maatregelen genomen, zoals het verkleinen van het aantal teams, het korps gaat minder externen inhuren en de politie hanteert een stringenter vacaturebeleid.
  • Korps moet 20 miljoen bezuinigen
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2009/1812 Bezuinigingen politie.mp3]