Tuinders sluiten slecht jaar af

tuinders-westland-tomaten-2908
tuinders-westland-tomaten-2908
DEN HAAG - Het afgelopen jaar is voor boeren en tuinders ronduit slecht geweest. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van Landbouw Economisch Instituut (LEI).
Voor de agrariërs blijft na aftrek van rente, lonen en pacht een inkomen over dat de helft lager is dan dat van vorig jaar. De situatie in de glastuinbouw wordt dramatisch genoemd. Als enig lichtpunt noemt het onderzoeksinstituut de leghennenbedrijven, waar het aantal bedrijven vorig jaar een groei liet zien. Het inkomen van een gemiddeld land- en tuinbouwbedrijf is nog net positief, aldus het LEI.