Wijkvereniging zoekt nestdakpannen in Leiden

Gierzwaluw
Gierzwaluw
LEIDEN - Wijkvereniging Pancras West in Leiden zoekt daken voor gierzwaluwen. De vereniging wil speciale nestdakpannen voor de vogels plaatsen en zoekt nu naar huiseigenaars die daar aan mee willen werken .
Gierzwaluwen hebben steeds minder plek om te nestelen. Zelf kunnen de vogels geen nesten bouwen en zijn afhankelijk van verlaten nesten of nestdakpannen. De vereniging wil in ieder geval duizend dakpannen plaatsen.
  • 2500 euro voor speciale dakpannen
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2009/2312-gierzwaluwen.mp3]