Provincie komt geld tekort voor natuur

vlietlanden-delft-natuur
vlietlanden-delft-natuur
DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland dreigt honderden miljoenen euro's tekort te komen om natuurgebieden aan te leggen. In onderhandelingen met het kabinet zal om een extra bijdrage worden gevraagd.
De kans dat het rijk de claim zal betalen is niet reëel, schrijft gedeputeerde Evertse aan Provinciale Staten. Toch wil Zuid-Holland het proberen. De aankoop van landbouwgronden kost meer, omdat veel boeren onteigend moeten worden.De provincie sloot in 2006 een overeenkomst voor investeringen in het landelijk gebied tot 2013. Die afspraken worden de komende maanden geëvalueerd.