Haagse burgers vegen stoep goed

DEN HAAG - Minister-President Balkenende heeft ons opgeroepen om onze eigen stoep te vegen. Normen en waarden van vroeger die in de hedendaagse maatschappij enigszins sleets zijn geraakt. Uit eigen onderzoek van Omroep West blijkt dat Den Haag het nog niet zo slecht doet. Door regioreporter Diego Lopez Boes
De aanhoudende sneeuw laat  zien dat de klad is gekomen in de goede gewoonten van vroeger om de eigen stoep sneeuwvrij te houden  Wellicht was het vroeger een verplichting, maar ook zonder verplichting voelden mensen toen meer de verantwoordelijkheid voor ?hun eigen stukje straat?. In de meeste gemeenten geldt geen sneeuwruimverplichting meer. In het buitenland wel. Zo zijn in Antwerpen de afgelopen dagen flink wat boetes uitgedeeld aan mensen die de stoep voor hun huis niet sneeuwvrij hadden gemaakt. OproepIn Nederland riep Balkenende tijdens een persconferentie de mensen op een oude gewoonte weer in ere te herstellen en zelf de verantwoordelijkheid voor het vegen van de stoep te nemen. In Den Haag lijkt de boodschap aangekomen te zijn. Het AD liet zien dat Balkenende zelf nog wel een stukje te vegen heeft... Uw regioreporter maakte een wandeling door Den Haag om te zien wiens stoepje geveegd is.
[jwplayer|config=roosvideo|file=http://media.omroepwest.nl/windows/video//2010/nieuwsitems/1201 Stoepje.f4v]