Instellingen

'Provincie doet te weinig aan natuur'

2104-groen-in-de-stad
2104-groen-in-de-stad

DEN HAAG - Natuurorganisaties kraken het ruimtelijk beleid van de provincie. Het bestaande tekort aan groen wordt niet genoeg aangepakt.

Hierdoor staat onder meer het voortbestaan van weidevogels in het gebied op het spel, zoals de grutto. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap stellen dit in een reactie op de toekomstvisie van de provincie.De organisaties vinden alle afspraken van de provincie Zuid-Holland om meer natuur- en recreatiegebieden aan te leggen, te verblijvend. Ze vrezen daarom verrommeling van de natuur.