Instellingen

Delftenaren zijn te spreken over autoluwe binnenstad

delft-binnenstad-delft-2006
delft-binnenstad-delft-2006

DELFT - Inwoners van Delft zijn overwegend positief over de autoluwe binnenstad. Dat blijkt uit een gemeentelijk onderzoek onder 1700 Delftenaren.

Zeventig procent van de bewoners vindt het nu prettiger in de binnenstad dan voor de invoering van de autoluwe zone. Daarnaast vindt twee derde van de binnenstadbewoners het nu prettiger wonen.Mogelijk wordt het autoluwegebied in Delft uitgebreid. Meer dan de helft van de geënquêteerden vindt dat een goed idee.