Instellingen

Gouda reserveert miljoenen voor blindgangers

Bom-wassenaar
Bom-wassenaar

GOUDA - De gemeente Gouda verwacht dat er tot 2014 nog 25,5 miljoen euro nodig is om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op te ruimen.

Zeventig procent van de kosten voor een eventuele ruiming van een zogenoemde blindganger, wordt door het gemeentefonds vergoed. De rest van de kosten komen voor rekening van bouwprojecten waarvoor de opsporing en ruiming van bommen nodig zouden zijn.Als er een bom uit de Tweede Wereldoorlog wordt gevonden binnen de gemeentegrenzen, bekijkt Gouda per geval hoe de hoge kosten van het opruimen worden betaald.