Instellingen

Provincie stelt landgoedbiotopen in

kasteelboot2-leiden-0504
kasteelboot2-leiden-0504

DEN HAAG - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen verschillende landgoederen aanwijzen als zogenoemde landgoedbiotoop. Dit is een soort bufferzone om een landgoed heen.

De biotoop bestaat uit de buitenplaats zelf, de aansluiting op het omliggende landschap en de zichtlijnen op het landgoed. Eventuele nieuwbouw moet bij deze kenmerken van het biotoop passen, anders worden bouwplannen niet toegestaan.Van de in totaal 223 landgoederen in Zuid-Holland zijn er 109 op een lijst van waardevolle historische landgoederen geplaatst. Voor elk van deze landgoederen zijn landgoedbiotopen opgesteld.