Wachtlijst Jeugdzorg bijna weg

jeugdzorg
jeugdzorg
REGIO - De wachtlijst bij de Zuid-Hollandse Jeugdzorg is bijna helemaal weg. Dat blijkt uit cijfers van de Provincie Zuid Holland.
Op 1 januari 2010 waren er 18 kinderen die langer dan negen weken op zorg moesten wachten. Op 1 januari 2009 waren dat er nog 333. Ook zijn de jeugdzorginstellingen er vorig jaar in geslaagd om met extra geld van het rijk en de provincie meer zorg te leveren. Hierdoor zijn meer kinderen geholpen dan was gepland.