Instellingen

Geen nieuwe sporen van de boktor

Boktor2
Boktor2

BOSKOOP - De Plantenziektenkundige Dienst heeft in Boskoop tot nu toe 38 boomkwekerijen geinspecteerd en daarbij zijn geen nieuwe sporen van de boktor aangetroffen.

In december werden twee larven van de schadelijke Oost-Aziatische boktor ontdekt. Meteen werd de handel in bomen en planten stilgelegd in een straal van twee kilometer rondom het getroffen bedrijf. Het aantal inspectieteams is verhoogd van tien naar veertien. Ze hebben last van het weer omdat sporen van de boktor en gaatjes die de larven in de lage stam vreten niet goed te zien zijn door de sneeuw. De teams inspecteren nog wel de gewassen in loodsen en kassen binnen de zone. Dat zal nog een paar weken duren.

  • Inspectiedienst over de boktor

[jwplayer|config=roosvideo|file=http://media.omroepwest.nl/windows/video//2010/nieuwsitems/0102-sng inspecties boktor.f4v]

[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2010/020110 ITEM Inspecties boktor Boskoop.mp3]