Gezocht: 100 vrijwilligers voor paddentrek

paddentrek1-2602
paddentrek1-2602
DEN HAAG - De Haagse dierenbescherming zoekt zeker honderd vrijwilligers die willen helpen bij de paddentrek die over een paar weken begint.
Het is nu nog veel te koud, maar binnen een maand komen de padden weer in beweging. Tussen half februari en begin april trekken ze van de plek waar ze overwinteren naar de plek waar ze als donderkopje zijn opgegroeid. Op deze plaats in het water gaan ze op hun beurt nageslacht verwekken.Vrijwilligers zetten de dieren veilig over op de drukke verkeerswegen. Vorig jaar werden er op die manier zeker 4200 padden gered. Op het kantoor van de Dierenbescherming is dinsdagavond een informatiebijeenkomst met een paddenspecialist.