'Uitbesteden afvalverwerking niet goedkoper'

Vuilniszakken-afval-op-stra
Vuilniszakken-afval-op-stra
REGIO - Het uitbesteden van de afvalverwerking door het regionale reinigingsbedrijf Avalex heeft niet geleid tot kostenbesparingen en effectiever werken. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek door de rekenkamercommissie in opdracht van deelnemende gemeenten.
Het gaat daarbij om Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Oegstgeest en Voorschoten. Deze steden waren juist met Avalex in zee gegaan om de kosten te kunnen verminderen. De onderzoekers bevelen meer maatwerk aan. Verder zou elke gemeente een manager moeten aanstellen die klachten over Avalex kan behandelen.