33 miljoen voor moderne glastuinbouw Boomawatering

kassen-1607
kassen-1607
WESTLAND - De gemeente Westland, het hoogheemraadschap Delfland en het Rijk gaan fors investeren in het gebied Boomawatering, tussen Poeldijk en Monster.
In totaal wordt er 33 miljoen euro uitgegeven. Het 250 hectare groot gebied moet een modern glastuinbouwgebied worden, met veel water en groen. In 2011 kan worden begonnen met de werkzaamheden.