Milieu-onderzoek naar windmolens langs N11

windmolens
windmolens
ALPHEN AAN DEN RIJN - Burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn laat een Milieu Effect Rapportage (MER) opstellen voor de mogelijke plaatsing van vijf of zes windmolens langs de N11.
Met de MER worden onder meer de milieuvoorwaarden op het gebied van geluid en veiligheid onderzocht. Ook wordt bekeken of de windmolens we goed in het landschap passen.De provincie Zuid-Holland en het ministerie van VROM reageerden eerder al positief op het plaatsen van windmolens langs de N11.