Instellingen

Project tegen winkeldiefstal in Rijswijk

winkelen
winkelen

RIJSWIJK - Justitie, de gemeente Rijswijk en de plaatselijke winkeliersvereniging werken samen aan het terugdringen van winkeldiefstallen in de gemeente.

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal diefstallen vanaf 2008 sterk is toegenomen. Om het aantal winkelcriminalteit terug te dringen, is het ministerie van Justitie een tiental proeftuinen gestart. Een van de proeftuinen is het winkelcentrum 'In de Bogaard' in Rijswijk.Een van de maatregelen is de inzet van het zogenoemde fonds OverlastDonatie. Hiermee worden winkeliers geprikkeld om bij iedere winkeldiefstal aangifte te doen. Voor iedere winkeldief die dan uiteindelijk wordt aangehouden, krijgt een winkelier dan 90 euro.Het ministerie van Justitie stelt voor deze proeftuin 15.000 euro beschikbaar. De drie betrokken partijen tekenden woensdag een overeenkomst, genaamd Agreement Winkelcriminaliteit.