Instellingen

Bezuinigingen Gouda: ozb mogelijk omhoog

werkloos-kantoor-1309
werkloos-kantoor-1309

GOUDA - Door de onroerendezaakbelasting (ozb) te verhogen, kan Gouda jaarlijks een miljoen euro extra binnenhalen. Dat is één van de voorstellen die ambtenaren van de gemeente doen in een rapport over bezuinigingen.

Sluiten van een bibliotheekfiliaal kan 4 ton opleveren. Het is nog niet zeker of de bezuinigingen doorgaan. Dat beslist de politiek na de verkiezingen van maart. Wel zeker is, dat bij de gemeente zelf 30 tot 40 arbeidsplaatsen verdwijnen. Dat gebeurt door natuurlijk verloop en bespaart 1,5 miljoen euro. Per vacature wordt nu al bekeken of die wel of niet vervuld wordt. In totaal wil Gouda tot 2012 een bedrag van 5 miljoen euro besparen tot 2012. BezuinigingenOok na 2012 moet er zeer waarschijnlijk bezuinigd worden. Burgemeester Cornelis houdt rekening met een mogelijke korting van 7,5 miljoen euro. Hoe hoog het exacte bedrag wordt, hangt af van het Rijk. Verwacht wordt dat de landelijke overheid gaat bezuinigen op het gemeentefonds. Dat moet voor de herfst duidelijk worden. De gemeente Gouda wil geen mondelinge toelichting geven op de ambtelijke bezuinigingsvoorstellen. De politiek moet na de gemeenteraadsverkiezingen bepalen, wat er gebeurt met de plannen. » Rapport met alle bezuinigingsvoorstellen» Meer verkiezingen