Instellingen

Leiden krijgt 11,5 miljoen voor stedelijke vernieuwing

leiden-2706
leiden-2706

LEIDEN - De gemeente Leiden heeft 11,5 miljoen euro gekregen uit een fonds voor Stedelijke Vernieuwing van het Minsterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Het ministerie heeft het meerjaren-ontwikkelingsprogramma van de gemeente Leiden goedgekeurd. Dat betekent dat Leiden voor de periode van 2010 tot en met 2014 extra geld kan besteden aan bodemsanering en het verbeteren van de woonomgeving in een aantal wijken. Met het geld wordt verder het groen langs de singels en het aantal woningen boven winkels uitgebreid. Daarnaast wordt ook de studentenhuisvesting aangepakt.

  • Leiden krijgt 11,5 miljoen euro van het Rijk

[jwplayer|config=roosvideo|file=http://media.omroepwest.nl/windows/video//2010/nieuwsitems/0902_nws_SNG Compleet.f4v]

  • Leiden geeft de miljoenen uit aan verbetering van wijken en studentenhuizen

[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2010/0902-miljoenenvoorleiden.mp3]