Unieke collectie portretten in Mauritshuis

craeyvanger-portretten-schilderijen-mauritshuis
craeyvanger-portretten-schilderijen-mauritshuis
DEN HAAG - Bezoekers van het Mauritshuis in Den Haag kunnen het komende jaar genieten van een unieke collectie. Het museum toont de enige reeks portretten van één gezin uit de zeventiende eeuw dat bewaard is gebleven in Nederland.
De serie was bij het grote publiek onbekend, totdat de schilderijen vorig jaar op een veiling te koop werden aangeboden. De huidige eigenaar heeft ze in bruikleen aan het Mauritshuis afgestaan, waardoor de schilderijen nu voor het eerst voor het publiek te zien zijn. De expositie duurt tot en met 16 januari 2011.Het was in de zeventiende eeuw niet ongebruikelijk om gezinnen te portretteren. Maar meestal gebeurde dat in de vorm van een groepsportret en niet in tien afzonderlijke schilderijen.Familie CraeyvangerHet gaat om portretten van de Arnhemse familie Craeyvanger. Op de schilderijen staan de vader, de moeder en hun acht kinderen. Vader Willem was lakenkoopman en rentmeester van Arnhem. Daarbij was hij ook bestuurslid van het plaatselijke gilde van kooplieden.Het echtpaar ging in 1666 failliet en hun bezittingen werden verbeurd verklaard. Behalve de portretten. Kennelijk waren de schilderijen voor de schuldeisers niet interessant genoeg. Eeuwenlang bleven ze in bezit van hun nazaten en buiten het zicht van kunsthistorici. Tot ze in 2009 dus te koop werden aangeboden.