Minder administratieve rompslomp voor TU Delft

tu
tu
DELFT - De TU Delft is verlost van de tientallen milieuvergunningen waaraan ze zich tot voor kort moest houden. De gemeente Delft heeft de regels voor alle onderwijs- en onderzoeksafdelingen van de TU ondergebracht in één vergunning.
Sinds 2007 werd daar door beide partijen al aan gewerkt om de administratieve lasten terug te dringen. Na de brand bij de faculteit Bouwkunde in 2008 bleek nog dat de vergunningafgifte bij de TU een ingewikkeld proces is. >> Dossier brand TU Delft