Zoetermeer: 'Bewoners weer onnodig bezorgd'

sterigenics-zoetermeer
sterigenics-zoetermeer
ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer vindt de conclusie van biochemicus Lucas Reijnders uit het onderzoek van de GGD naar Sterigenics weer voor onnodige bezorgdheid zorgt bij de inwoners van Zoetermeer. Reijnders gaat in zijn conclusie uit van andere aannames dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Volgens de gemeente baseert de GGD zich bij de advisering van de gemeente op de informatie, waarden en normen die worden gehanteerd door het RIVM.  De GGD en het RIVM houden voet bij stuk over hun eerdere conclusies over de beperkte gezondheidsrisico?s. Reijnders heeft in opdracht van Omroep West de rapporten van de GGD opnieuw bekeken. Volgens Reijnders heeft de GGD verouderde gegevens gebruikt om de risico?s van de uitstoot van het giftige ethyleenoxide te berekenen. De kans op kanker ligt volgens de wetenschapper ruim 45 keer hoger dan eerder werd vastgesteld in het onderzoek van de GGD. EenduidigDe fractievoorzitters van de PvdA en de Lijst Nawijn willen dat er zo snel mogelijk een eenduidig en betrouwbaar onderzoek komt. Volgens Hilbrand Nawijn is het onmogelijk dat het bedrijf Steregenics op de huidige locatie kan blijven bestaan.In december 2009 kwam aan het licht dat het bedrijf Sterigenics de afgelopen drie jaar een veel grotere hoeveelheid van de stof ethyleenoxide uitgestoten heeft dan toegestaan. De stof wordt gebruikt voor het steriliseren van medische apparatuur en kleding, en is kankerverwekkend. » Onderzoek Lucas Reijnders (pdf)
  • Reijnders:' Schandalig dat dit onder de pet wordt gehouden'
[jwplayer|config=roosvideo|file=http://media.omroepwest.nl/windows/video//2010/nieuwsitems/2202-sng.f4v]
  • Reijnders: 'Het GGD-onderzoek is buitengewoon slecht'
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2010/022210_sterigenics .mp3]