Instellingen

Geld voor verkeersles op scholen

school-veiligheid-auto
school-veiligheid-auto

REGIO - Het Stadsgewest Haaglanden stelt namens de negen Haaglanden-gemeenten ? 100.000,- beschikbaar om alle scholen in de regio gratis deel te laten nemen aan de lesmodules uit TotallyTraffic.

Ieder jaar zijn er nog veel jongeren tussen de twaalf en achttien jaar betrokken bij een ernstig ongeval. Soms door een noodlottige situatie, maar vaak ook door onervarenheid in het verkeer. TotallyTraffic bestaat uit negen lesmodules die aansluiten bij de verschillende niveaus en de belevingswereld van de jongeren. Jongeren zijn zich niet bewust van de risico?s in het verkeer die kunnen leiden tot ernstige ongevallen, zoals fietsen met een hoofdtelefoon op.