Instellingen

Veel Haagse kinderen in achterstandspositie

baby-flesje-kindermish-0202
baby-flesje-kindermish-0202

DEN HAAG - In de top 10 van Nederlandse wijken die het slechst scoren op het gebied van welzijn van kinderen staan vijf Haagse wijken. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van Kinderen in Tel, naar de leefsituatie van kinderen.

Kinderen in Tel is een samenwerkingsverband van onder meer Unicef, Jantje Beton en Defence for Children. De Haagse wijk Moerwijk-Zuid staat op de eerste plaats in deze lijst. De andere vier wijken die slecht scoren zijn Zuiderpark, Schilderbuurt-Noord, Stationsbuurt en Morgenstond-Zuid. Factoren in het onderzoek zijn onder meer het aantal tienermoeders, speelruimte, achterstandsleerlingen, zuigelingensterfte, jeugdwerkloosheid en gevallen van kindermishandeling.Volgens het rapport leven in heel Nederland bijna 200.000 kinderen in een achterstandspositie. Kinderen in Tel maakt zich zorgen over kinderen die nu al in armoede leven. De onderzoekers vrezen dat kinderen die nu al in armoede leven het de komende jaren nog moeilijker gaan krijgen. Kinderen in Tel overhandigt het onderzoek maandag in Den Haag aan demissionair minister Rouvoet. Groeiende kloofKinderen In Tel concludeert daarnaast dat de kloof tussen Nederlandse kinderen die in goede of in slechte omstandigheden opgroeien, groter wordt. De leefsituatie van kinderen is in ons land de afgelopen vijf jaar weliswaar vooruit gegaan, maar de verbeteringen zijn vooral ten goede gekomen aan kinderen uit relatief goede wijken. Rouvoet heeft zaterdag gezegd dat met name deze verschillen hard aangepakt moeten worden.De onderzoekers kijken sinds 2006 per gemeente en provincie hoe het staat met bijvoorbeeld kindermishandeling, jeugdwerkloosheid, babysterfte, het aantal tienermoeders en het aantal vroege schoolverlaters. Ook hebben onderzoekers gekeken hoeveel kinderen per gemeente opgroeien in een achterstandswijk.

  • Leefsituatie kinderen zorgelijk in vijf wijken in Den Haag

[jwplayer|config=roosvideo|file=http://media.omroepwest.nl/windows/video//2010/nieuwsitems/2802_nws_Haagse wijken.f4v]

  • 'Den Haag doet het heel erg slecht'

[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2010/0103-Haagse wijken achterstand kinderen.mp3]