Nieuwe maatregelen tegen de boktor

Boktor2
Boktor2
BOSKOOP - Minister Verburg van Landbouw neemt aanvullende maatregelen tegen de boktor in Boskoop om het vertrouwen bij buitenlandse afnemers te herstellen. Ze heeft dat afgesproken na overleg met de Europese Commissie.
Alle bedrijven in de oude bufferzone van twee kilometer moeten gegevens aanleveren over de export van de afgelopen twee jaar. Verder zullen er nieuwe inspecties worden gehouden op aanwezigheid van de boktor. Verburg zegt dat de maatregelen nodig zijn om de handel vanuit Boskoop zeker te stellen.