Instellingen

Minder meldingen van overlast in Westland

Westland-kassen-2907
Westland-kassen-2907

WESTLAND - De inwoners van Westland hebben in 2009 minder meldingen gedaan bij het Meldpunt Leefomgeving.

Inwoners van Westland kunnen bij het meldpunt terecht met meldingen over zwerfvuil, overlast en vernielingen. Ook kunnen zij klachten doorgeven op het gebied van geluidsoverlast, stankoverlast, lichthinder en bodemverontreiniging.Het aantal meldingen is ten opzichte van 2008 met 1.590 gedaald naar 18.712 meldingen.